Assessoria fiscal i comptable

Asesoría fiscal y contable

El suport per augmentar la rendibilitat del seu negoci

Tenim solucions per a que empreses com la seva puguin comptar amb el millor assessorament i el suport fiscal i comptable que buscaven, com uns honoraris ajustats a les seves necessitats.

Li proporcionem un servei d’assessorament fiscal i comptable rigorós i eficient, indispensable per optimitzar recursos en la seva empresa, afavorir el desenvolupament del seu negoci i planificar la seva evolució.

El servei és personalitzat per a cada client segons les seves necessitats, d’organització comptable, d’assessoria fiscal i/o de gestió administrativa.

Serveis a mida

El nostre Tiquet Mensual fiscal-comptable

MGT disposa del servei Tiquet Mensual d’Assessoria fiscal i comptable, amb el qual disposarà de tots els avantatges d’un departament propi d’administració sense costos.

Mitjançant aquesta quota, després d’una auditoria prèvia, MGT s’encarregarà de la gestió externa.

Cada mes realitzarà:

 1. La recopilació de les dades comptables del mes.
 2. Totes les comprovacions sobre els moviments comptables..
 3. La planificació fiscal, per reduir al màxim el cost fiscal directe.
 4. Confecció de les liquidacions tributàries.
 5. Un informe mensual de la situació comptable i fiscal de la seva empresa.
 6. Una assessoria sobre l’anotació comptable de les seves operacions mercantils de la seva empresa.


 • Planificació i posada en marxa del sistema comptable de l’empresa.
 • Anàlisi de la gestió administrativa.
 • Conciliació Bancària.
 • Elaboració de balanços de Situació, Explotació i Comprovació, entre d’altres.
 • Comptabilitat analítica i financera.
 • Anàlisi de balanços.
 • Preparació, seguiment i control pressupostari.
 • Confecció d’estats financers.
 • Anàlisis financers de costos.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Actualització i dipòsit de comptes anuals.
 • Gestions davant d’Organismes Públics.
 • Llibres de registre de factures emeses i rebudes.
 • Anàlisi d’amortitzacions i provisions.
 • Comptes Anuals, Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys.
 • Assesorament fiscal integral.
 • Auditoria fiscal.
 • Declaracions trimestrals i anuals.
 • Legitimació i dipòsits de llibres oficials.
 • Gestió de la documentació fiscal.
 • Càlcul i presentació d’impostos
 • Declaració d’IRPF i Patrimoni.
 • Impost sobre societats.
 • Assistència tècnica i jurídica davant la inspecció d’Hisenda.
 • Reclamacions i recursos davant les administracions local, autonòmica i estatal.
 • Definició del perfil fiscal més convenient per a la seva empresa.
 • Planificació fiscal de l’exercici i el seu posterior seguiment.

Enllaços d’interès

Boletín Oficial del Estado

Col·legi d’Economistes de Catalunya

Agencia tributaria

Tributs de la Generalitat

Punto de acceso a la Administración Española

 

Consulti’ns

934 530 809

Sol·licitar informació

Segueixi'ns:

Asseguradores

AllianzFIATC DKVAIG
Allianz Global AssitanceAXA